Logo voetbal 11Het Kalsbeek College in Woerden start het volgende schooljaar met de Kalsbeek Voetbal Academie. Op locatie Schilderspark kunnen brugklassers vier lesuren per week voetballen…

als onderdeel van het reguliere schoolrooster.

Na een druk bezochte informatieavond, waar ouders en groep 8-leerlingen meer hoorden over het voetbal, de organisatie en de begeleiding van leerlingen, is het doel van het eerste jaar al gehaald: ruim veertig aangemelde jongens en meisjes. Dit betekent dat er komend schooljaar met maar liefst twee voetbalklassen gestart wordt.

De voetbaltrainingen zijn een aanvulling op het aanbod van voetbalverenigingen uit de regio, met het doel een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en de voetbalontwikkeling van leerlingen met passie voor de sport.