Logo DebatZeven scholieren van het Kalsbeek College in Woerden gaan deelnemen aan een speechwedstrijd die in het Klooster wordt gehouden. Het thema van de zelfgeschreven speeches is…

‘Mijn Woerden’.

De wedstrijd is een initiatief van de filosofe Esther Didden die de deelnemers een workshop heeft aangeboden om het speechen onder de knie te krijgen. Bij de jongeren wordt verder het kritisch denkvermogen aangescherpt, terwijl er ook een verband is met de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

De beste speech wordt door een jury aangewezen op basis van de geloofwaardigheid, argumentatie en originaliteit. Er is een prijs van 150 euro beschikbaar en de winnaar mag zijn speech op 24 februari nogmaals uitspreken voor burgemeester Molkenboer, tijdens Politiek Café RuitenTroef, dat wordt uitgezonden door RPL Woerden.