Logo Landelijke OpschoondagKamerik doet volgend jaar weer mee met de landelijke Opschoondag. Dat kon dit jaar geen doorgang vinden omdat Jan Luidens, de man die dit binnen het Dorpsplatform Kamerik altijd…

organiseerde, is verhuisd. Inmiddels is Geertjan Aleven bereid gevonden de draad weer op te pakken. Het gaat wel op een wat andere manier gebeuren dan voorheen, meldt het Dorpsplatform. Toen was de Kamerik Schoondag op een woensdagmiddag, samen met de scholen.

Nu wordt echter aangesloten bij de landelijke actie op 23 maart 2019. Dit wordt nog afgestemd met de scholen. Het platform verwacht dat ook heel veel andere Kamerikers die dag meehelpen met opruimen.