Kamerik heeft een nieuwe dorpsambtenaar. Het gaat om Ivar Dekkinga. Hij werkt sinds 10 november bij de gemeente Woerden als Beleidsadviseur Gebiedsgericht Werken met als onderdeel de taak van Dorpsambtenaar Kamerik. Ivar noemt zichzelf een stadsmens en woont met vrouw en drie kinderen in Amersfoort. Daarentegen is hij een groot deel van zijn jeugd opgegroeid in een dorp, vertelt Dekkinga. Zijn eerste baan was die van Sociaal Cultureel werker in een dorpshuis, waar  hij  geregeld  contacten  had met  de  Vereniging Dorpsbelangen  en  de  KPJ  (Katholieke  Plattelandsjongeren). Zijn vrouw komt uit een boerenfamilie. Dus helemaal vreemd is het dorpsleven voor hem niet. De nieuwe dorpsambtenaar heeft inmiddels een Teamvergadering van het Dorpsplatform Kamerik bijgewoond en is zich momenteel aan het inlezen op de website Kamerik Vandaag en de Nieuwsbladen.