Kamerik heeft haar postagentschap terug. Tot voor kort was in de winkel van Samsom een postagentschap gevestigd, maar met het sluiten van die winkel verdween ook het agentschap.

Toen ook bakkerij Tersteeg aan het Hallehuis de deuren vorige maand sloot, zag delicatesse & cateringzaak Chez Michel de kans schoon om samen met bakkerij Griffioen en Post NL de weggevallen voorzieningen over te nemen.

Foto: Dorpsplatform Kamerik