Logo Verzinkbare PaalDorpsplatform Kamerik maakt bezwaar tegen het voorgenomen besluit van 5 juli 2016, een fysieke afsluiting te realiseren op ’s-Gravensloot van 6-9 uur en van 16-19 uur. In een brief aan het…

college van B&W stelt het platform, dat de voorgestelde sluitingstijden niet overeenkomen met de tijden waarop er veel fietsverkeer is naar de scholen.

’s-Gravensloot is volgens het platform een goed alternatief voor de bewoners van Kamerik (en Wilnis ) naar Woerden West, de N11, en de nieuwe oprit naar de A12 richting Den Haag. Het erkent wel dat er veel te hard wordt gereden en dat er gevaarlijke passeermanoeuvres worden uitgevoerd.

Het platform ziet echter meer heil in het fietsvriendelijk maken van de route en dringt er voorts op aan, de sluitingstijden tijdens de spits te beperken tot het samenvallen van (school)fiets en autoverkeer.