Logo BloembollenIn Kamerik heeft een groep dorpsbewoners 4.000 bloembollen in het Burgemeester Breenplantsoen geplant. Vorig jaar voorzag de gemeente het stationsgebied in Woerden…

al van bloembollen, nu zijn drie locaties in Kamerik aan de beurt. Samen met de groencommissie van het Dorpsplatform zijn de locaties besproken en bloemsoorten vastgesteld. De gemeente heeft deze actie ondersteund en bijgedragen aan de kosten voor de bloembollen. Ze zorgt bovendien voor de emmers, spaden en handschoenen.

De gemeente neemt deze week óók nog twee andere locaties machinaal voor zijn rekening. Behalve in het plantsoen wordt ook de dorpsentree langs de kruising Lindenlaan in een bloemenweide veranderd en bij de vijver komen inheemse bolgewassen en stinzenplanten.

Foto: Gemeente Woerden
bloembollen