Logo Dorpsplatform KamerikHet Dorpsplatform Kamerik heeft de eerste resultaten van de dorpsenquête bekend gemaakt. De enquête is bedoeld voor het opstellen van een Dorpsvisie met een actieplan voor de…

komende jaren. Er zijn 132 enquêtes ingevuld. De meeste respondenten zijn 40 jaar of ouder en wonen al lang in Kamerik. De algemene waardering van Kamerik wordt gemiddeld beoordeeld met het rapportcijfer van een 8. De deelnemers zijn heel positief over de contacten met de buren en verder scoren de evenementen hoog en worden vaak genoemd als pluspunt voor Kamerik.

Lagere scores en klachten zijn er voor het openbaar vervoer, het fietspad naar en van Woerden, groenonderhoud, voetpaden, straatverlichting en het niet reageren op klachten door de gemeente. De commissie Dorpsvisie gaat nu hard aan de slag om de resultaten om te zetten in een Dorpsvisie en hopen dit voor de zomervakantie gereed te  hebben.