Logo Brief 2De gemeenteraad van Woerden heeft van de inwoners van Kamerik een brief ontvangen over het nieuw te bouwen bezoekerscentrum aan de Mijzijde. In de brief zeggen de Kamerikers niet…

tegen een bezoekerscentrum te zijn maar wel tegen het plan hoe de gemeente dit wil realiseren. Volgens de verwachtingen zal het bezoekersaantal met 50 procent stijgen terwijl er maar twee parkeerplaatsen zijn. Volgens het parkeerbeleid zijn dit onvoldoende parkeerplaatsen. De gemeente wil hiervoor nu een ontheffing verlenen.

De inwoners van Kamerik zijn ook bang voor de veiligheid op de Van Teylingenweg. Verder wordt in de brief benoemd dat een bezoekerscentrum voor 60 mensen niet onder de omgevingsvergunning valt waardoor een nieuw bestemmingsplan nodig is.