Logo GasTweede Kamerlid Dik Faber van de ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes. Zij stelde de vragen naar aanleiding van…

het bericht in het Algemeen Dagblad met de titel “Gaswinning Woerden verliesgevend”. Faber vraagt onder meer of de minister kan bevestigen dat het winnen van aardgas uit het Papekopveld verliesgevend zal zijn als alle maatschappelijke kosten worden meegewogen. Daarnaast stelt het kamerlid vragen over de financiële zekerheid van Vermillion Energy.

Tenslotte vraagt zij de minister om in te gaan op de bezwaren van de provincie Utrecht over fossiele winning onder de wijk Molenvliet. Over het algemeen zal een minister binnen drie weken op een Kamervraag antwoorden.