Logo EenrichtingsverkeerBurgemeester en wethouders willen in Kanis eenrichtingsverkeer invoeren. Die maatregel moet bijdragen aan het parkeerplaatsentekort in het dorpje. Door dat tekort wordt er nu op stoepen…

en andere ongewenste plaatsen geparkeerd. Door de rijbaan te versmallen, ontstaat er meer parkeerruimte. De maatregel moet van kracht worden als de geplande ophogingswerkzaamheden achter de rug zijn.

Momenteel ligt er asfalt in Kanis. In het nieuwe plan wordt dat vervangen door roodbruine betonklinkers. Er komen geen verhoogde trottoirs.