De kans bestaat dat de afgesloten boorput van Papekopveld lekt. Volgens een TNO-rapport is dit namelijk bij ruim vijftien procent van de boorputten voor olie- of gaswinning in …

Nederland het geval, schrijft het AD. Milieudefensie en ‘Laat Woerden niet Zakken’ willen dat deze lekkages nader worden onderzocht. De boorput Papekopveld ligt voor een deel onder de wijk Molenvliet in Woerden, maar ook nabij een drinkwatervoorziening.

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand, maar in de praktijk blijken er voldoende voorbeelden te zijn van boorpijpen die ineens gaan lekken door trillingen in de bodem en verzakkingen. Hierdoor komt het methaangas in aanraking met het grondwater of in de lucht terecht.
Milieudefensie wil dat Staatstoezicht op de Mijnen het onderzoek uitvoert. ‘Laat Woerden niet Zakken’ pleit ervoor dat het door een onafhankelijk instituut gebeurt.