Logo Tractor 2De kans dat het kavelpad rond de bebouwde kom van Kanis als nieuwe weg gaat worden aangelegd, is klein. Dat bleek tijdens een door het wijkplatform gehouden wijkschouw.

Leden van de gemeenteraad die aan de wijkschouw deelnamen achtten de kans klein dat er voor één boer speciaal een weg wordt aangelegd om daarmee het zware verkeer uit de bebouwde komt te mijden. De kosten van de weg zouden te hoog zijn.

Ook over het onderheien van de wegen in Kanis is men sceptisch. Ook daarvan zijn de kosten hoog. Volgens plannen van het college van burgemeester en wethouders gaan wegen die onderheid zijn, zeker 100 jaar mee en is het onderhoud minimaal. Die aanpak zou daarom voor Kanis waar het verzakken een groot probleem, is een oplossing kunnen zijn.