De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de verregaande ontbossing in de provincie Utrecht. Organisaties zoals Staatsbosbeheer moeten momenteel hoofdzakelijk voor eigen inkomsten zorgen. Houtkap kan dan geld opleveren.

Natuurrijke bossen worden ingeruild voor productiebossen, waar natuurwaarden een ondergeschikte rol spelen.

Aanleiding voor de vragen zijn kritische geluiden van oud-directeur Staatsbosbeheer Frits van Beusekom in de media. Zo kampt, volgens zijn zeggen, de Utrechtse Heuvelrug met kaalslag en verlies aan natuurbos.

Ook de Statenfractie van de Partij voor de Dieren concludeert door vele publieksmails en het herhaaldelijk sneuvelen van duizenden bomen ten gunste van infrastructurele projecten, dat er een trend heerst van structurele ontbossing. “Wij roepen de provincie op haar wettelijke plicht om de natuur te beschermen op te pakken.

Wij zien ook dat de natuur onder druk staat door voortdurende rijksbezuinigingen, maar bomen kappen kan en mag nooit de oplossing zijn”, aldus fractievoorzitter Hiltje Keller.