Fractievoorzitter Karin Boelhouwer vertrekt na 11 jaar uit Provinciale Staten van Utrecht. Haar werk bij de Kunstenbond, de vakbond voor de culturele en creatieve sector, is de afgelopen jaren toegenomen qua omvang en intensiteit. Om beide functies goed en met voldoende aandacht uit te kunnen oefenen mist Karin uren in een week. Zij beÃĢindigt om die reden nu haar Statenlidmaatschap. 23 maart 2022 is haar laatste Statenvergadering. Tijdens haar Statenlidmaatschap zette Karin een aantal mooie successen op haar naam.