Het kentekenonderzoek tegen sluipverkeer in Woerden is opnieuw uitgesteld vanwege de thans geldende coronamaatregelen. Dit blijkt uit een opsomming van verkeersmaatregelen door het college van B&W die in het afgelopen jaar gepland waren om te worden uitgevoerd. Het kentekenonderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in het sluipverkeer tussen de snelwegen A2 en A12 en vice versa. Met behulp van camera’s wordt geregistreerd welke voertuigen met een herkomst en bestemming op de A2 en de A12 bij Woerden rijden. Op die manier wordt bepaald wat het aandeel sluipverkeer op diverse wegen in Woerden is. Het onderzoek is al eerder uitgesteld geweest vanwege het coronavirus. Het moet echter alsnog plaatsvinden op een nader te bepalen periode met een normaler verkeersbeeld, meldt het college.