Logo raad van kerkenDe Raad van Kerken organiseert een debat over de vraag, welke plannen hebben de politieke partijen om de armoede en de inkomens problematiek in Woerden aan te pakken. De kerk wil…

weten hoe de lokale politici zich inzetten voor ieders welzijn en hoe er voor gezorgd kan worden dat armoede en sociale uitsluiting in Woerden tot het verleden gaat horen.

Carla van der Vlist leidt het debat. Zij was vanuit Kerk in Actie betrokken bij interkerkelijk armoedeonderzoek en het opzetten van nieuwe initiatieven tegen armoede door kerken. De Raad van Kerken zet zich al jaren actief in voor minima en minderbedeelden in Woerden.