Kerken in het Groene Hart zijn alert op brandveiligheid, om ‘Notre Dame’ te voorkomen. Dit schrijft het AD. Zo heeft de Petruskerk in Woerden onder meer een brandmeldinstallatie en bliksemafleiders in huis.

“Alles wordt jaarlijks gecontroleerd door een erkend bedrijf”, aldus kerkrentmeester van de Hervormde kerk Henk Verweij. Deze controle wordt door de verzekeringsmaatschappij geëist. Bij werkzaamheden wordt gekeken of de aannemer aan alle veiligheidseisen heeft gedacht.

Ook bij ‘Kaarsjes in de Petruskerk’ wordt alles in de gaten gehouden. Bij deze activiteit kunnen bezoekers in de maand december een kaarsje aansteken ter nagedachtenis aan hun dierbaren of ter bemoediging.

De Petruskerk is een rijksmonument en dateert uit de dertiende eeuw. In 1672 raakten de toren en het dak in de brand, toen de Franse bezetter met vuur een signaal wilde geven aan hun troepen in Utrecht.