Logo KVO Keurmerk Veilig OndernemenDe Montfoortse bedrijventerreinen IJsselveld, Heeswijk, Krekenburg en Linschoten hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken behaald. Dit keurmerk…

is een waardering voor bedrijventerreinen waar gestart is met de samenwerking om de veiligheid, leefbaarheid en ondernemersklimaat te verbeteren. Hiertoe is een nulmeting en een enquĂȘte onder de ondernemers gehouden. Daardoor is inzicht verkregen in de (veiligheids)situatie. Vervolgens is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin is beschreven hoe de situatie kan worden verbeterd, wie verantwoordelijk is en wie het uit gaat voeren.

Na een audit door keuringsinstituut KIWA mag het certificaat nu worden uitgereikt. Vervolgens is een overeenkomst gesloten tussen alle betrokken partijen, waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Jaarlijks komt er een evaluatie en na drie jaar volgt een nieuwe audit door het KIWA.