Logo KHNDe aangenomen motie die particuliere logiesaanbieders via Airbnb verplicht zich te melden, is volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Woerden goed nieuws voor de horeca. 

“Hiermee kunnen gemeenten met een register beter handhaven en zorgen dat ook nieuwe particuliere aanbieders zich aan de wet- en regelgeving houden”, laat KHN weten. KHN vindt dat er een gelijk speelveld moet zijn voor alle commerciële aanbieders, ook voor bijvoorbeeld thuisrestaurants.

KHN gaat gemeenten nu vragen invulling te geven aan de meldplicht. “De gemeenten moeten de nu gecreëerde mogelijkheden ook daadwerkelijk benutten. Lokale afdelingen van KHN zullen hier zeker op aandringen.”