De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft jeugdhulpcentrum KidzTower, in Nieuwegein een waarschuwing gegeven. Het behandelcentrum is voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen en een…

licht verstandelijkeĀ beperking. De zorg van de instelling schiet op verschillende vlakken tekort, meldt de inspectie. Volgens de toezichthouder zijn er tekortkomingen in de hulpverlening, de veiligheid van cliĆ«nten en de bestuurlijke organisatie. Ondanks meerdere waarschuwingen ziet de inspectie geen vooruitgang. Als het behandelcentrum niet binnen drie maanden de benodigde verbeteringen doorvoert, volgt mogelijk een boete.