Logo KiesraadDe Kiesraad heeft een voornemen van burgemeester Molkenboer gemeld bij minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Molkenboer is van plan om mensen met een licht…

verstandelijke beperking hulp te bieden bij het uitbrengen van hun stem. Secretarisdirecteur Melle Bakker van de Kiesraad heeft Molkenboer er op gewezen dat dit in strijd is met de Kieswet. De Kieswet staat toe om kiezers met een lichamelijke handicap te helpen. Stemhulp aan verstandelijk beperkten is niet toegestaan en onwettig.

Molkenboer houdt echter vast aan zijn plan. Hij beroept zich op het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dat verdrag regelt dat mensen met een handicap gelijke rechten hebben. Molkenboer vindt dat verdrag belangrijker dan de Kieswet.