Logo Woerdy3 Er was weer veel vertier voor de kinderen. Ze moesten daarvoor soms lang in de rij staan. Alle attracties waren in trek maar het schuimbad was wel de leukste attractie. 

Ook een vuur blussen met de spuit was een spannende ervaring. Bij de afsluiting gingen, zoals gebruikelijk, alle nieuwe medewerkers én de Koningin met de Hofdames over de stormbaan.

Foto’s: Henk Wit