Een bewoner van de wijk Molenvliet heeft een klacht ingediend bij de gemeenteraad van Woerden over het harde geluid dat het Summerlake Festival produceerde afgelopen weekend. Tevens heeft de klager ook alvast bezwaar gemaakt tegen een vergunning voor een dergelijke evenement volgend jaar.

Hij noemt het schandalig dat dergelijke evenementen in de open lucht worden gehouden midden in een woonwijk zonder rekening te houden met de omwonenden en het milieu.

De politie vertelde aan de bewoner dat er vele klachten waren binnen gekomen, maar dat zij er niets mee deden. Verwezen werd naar de gemeente, maar die was op zaterdag gesloten.

De klachtindiener verzoekt de gemeenteraad met klem het beleid omtrent dergelijke evenementen in het wijkpark Molenvliet te herzien en te verbieden.

Foto: Archief RPL Woerden