Logo BomenkapIn Linschoten heeft de gemeente diverse klachten ontvangen over zes bomen in de wijk Rappijnen. Deze bomen worden binnenkort gekapt. Op vier locaties plant de gemeente forse bomen…

terug, die uiteindelijk maximaal acht meter hoog worden. Op de andere locaties is het helaas niet mogelijk een boom worden terug te planten, vanwege de ondergrondse infrastructuur en om bestaande bomen verder te laten groeien. De planning is dat de werkzaamheden eind februari, begin maart van start gaan.

Alles bij elkaar zal het kappen en planten van de nieuwe bomen ongeveer vier dagen duren. Voor de werkzaamheden heeft Verhart Groen BV opdracht gekregen.