Logo Statistiek omhoogHet aantal klachten over de gemeente Utrecht is in 2017 met 11 procent toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste bewoners dienden klachten in over de organisatie…

van de gemeente. Het aantal klachten steeg van 1360 naar 1514. Dit blijkt uit de klachtenrapportage 2017.

Volgens onderzoek is de stijging van het aantal klachten te wijten aan het klachtenformulier dat beter te vinden is op de website van de gemeente, waardoor het gemakkelijker is geworden om een klacht in te dienen. Ook blijken de Utrechters meer bereid te zijn om klachten in te dienen. Verder zijn de matige telefonische bereikbaarheid en medewerkers die niet terugbellen mede oorzaak van de klachtentoename.