Logo Gemeente Stichtse VechtIn de gemeente Stichtse Vecht wordt door veel mensen geklaagd over het onderhoud van straten en groen. Volgens de gemeente Stichtse Vecht is er sprake van achterstand…

doordat de aannemer die het werk moet uitvoeren, achter loopt. Sinds begin dit jaar heeft Stichtse Vecht een nieuwe aannemer in dienst. De achterstand zou zijn ontstaan doordat de aannemer moest wennen aan de werkzaamheden maar ook doordat sommige werkzaamheden 2 weken later moesten worden uitgevoerd vanwege de regelgeving in de flora- en faunawet. Daar zijn inmiddels afspraken mee gemaakt om de achterstand in te halen. Om aan die opdracht te kunnen voldoen is door de aannemer extra personeel aangenomen.