Logo VICDit jaar start het Veenweiden InnovatieCentrum in samenwerking met 6 stakeholders in de regio met het verkennen van ‘Klei voor behoud veen’ als oplossing voor de bodemdaling.

Klei in combinatie met veen vormt een klei-humus complex waarbij de afbraak van veen sterk wordt vertraagd. Daarmee wordt bodemdaling en CO2-uitstoot van veengronden sterk beperkt.

Het VIC gaat zich de komende tijd verdiepen in de mogelijkheden van het inbrengen van klei in de veenbodem. Jaarlijks komen er grote hoeveelheden klei beschikbaar bij afgravingen en in de vorm van kleibagger uit rivieren. De bijzondere bindende eigenschappen van klei worden nu vaak niet benut. Door toepassing van klei in veengrond krijgt deze klei een hoogwaardige toepassing in de landbouwkringloop.