Logo Nut Sport Kleindiervereniging Nut en Sport uit Woerden heeft afgelopen vrijdag en zaterdag een tentoonstelling georganiseerd van kleindieren zoals, kippen, konijnen en eenden.

Al enige tijd organiseert de vereniging haar tentoonstellingen in tuincentrum de Bosrand en dat was ook dit keer het geval. Kerstballen, lichtjes en kerstbomen vormden het decor voor de tentoonstelling. Aan de tentoonstelling was een wedstrijd verbonden.

De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Victor Molkenboer. Hij sprak de leden van de vereniging na sluiting van het tuincentrum in het tuincafé toe. Molkenboer stond stil bij het 110 jarige bestaan van de kleindierenvereniging en roemde de prijswinnaars.

 • Fraaiste Konijn, van A. Groen met een tan.
  Fraaiste Grote Hoender, van T.C.M de Graaff met het Hollands hoen.
  Fraaiste Dwerghoender, van K. Koot met een Barnevelder kriel.
  Fraaiste Sierduif, van W.T.F. van Dijk met een Akener Lakschildmeeuw.
  Fraaiste Oorspronkelijke Watervogel, van B. Verduijn met een pijlstaart.
  Fraaiste Gedomesticeerde Watervogel van K. Koot met een kwaker.

Foto’s: Anno Visser