Logo UWV 2Het aantal 50-plussers met een WW-uitkering blijft dalen. Sinds februari van dit jaar is er duidelijk sprake van een daling. Landelijk is deze daling gemiddeld 6 procent. In veel provincies…

buiten de Randstad is de daling groter dan gemiddeld. Zo is het aantal WW’ers van 50 jaar en ouder in Friesland sinds februari van dit jaar gedaald met 13 procent. In Noord-Holland en Utrecht is de daling juist minder groot (4%), In absolute aantallen spant Zuid-Holland de kroon, met bijna 2.600 minder 50-plus WW’ers.

De verschillen in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen zijn te vinden in de nieuwe barometer 50-plus van UWV, die deze week is verschenen. De barometer laat ook zien dat 50-plus vrouwen minder profiteren van het herstel van de arbeidsmarkt dan mannen.