Een aantal kleine verkeersmaatregelen in Woerden waarvoor de gemeente in 2020 een budget heeft ontvangen van ruim honderdduizend euro, wordt pas volgend jaar uitgevoerd. Het gaat om onder meer een kentekenonderzoek dat nodig is om inzicht te krijgen in sluipverkeer tussen de A2 en de A12 en vice versa.

Met behulp van camera’s wordt geregistreerd welke voertuigen met een herkomst en bestemming op de A2 en de A12 via Woerden rijden. Op die manier wordt bepaald wat het aandeel sluipverkeer op diverse wegen in Woerden is. Vanwege het coronavirus is dit onderzoek uitgesteld naar een nader te bepalen periode met een normaler verkeersbeeld.

Ook de aansluiting van het snelfietspad op het Stationsplein-Zuid wordt pas volgend jaar tegelijkertijd met onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Verder wordt de mast van het portaal boven het zebrapad op de Polanerbaan begin 2021 op het stroomnet aangesloten.