Logo WaterpeilDe hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden zijn bezig met het project ‘capaciteitsuitbreiding KWA’, kleinschalige wateraanvoer. De eerste fase van dit…

project, de verkenningsfase, is in concept afgerond en wordt voorgelegd aan de waterschapsbesturen.

In dit project worden maatregelen voorgesteld om de regio West-Nederland in de toekomst van voldoende zoet water te voorzien.

Voor de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, de Leidsche Rijn en Oude Rijn en de Enkele Wiericke zijn enkele in het oog springende maatregelen: het aanbrengen van een oeverbescherming, het plaatsen van extra duikers of het verbreden van reeds aanwezige duikers en uitdiepen.

Voor maatregelen in de Lopikerwaard is nader aanvullend onderzoek nodig.