De provincie Utrecht vindt dat het kabinet met het klimaatakkoord een stevige stap in de richting van energietransitie heeft gezet.

Utrecht deelt daarmee de reactie van de andere provincies. Die zien enerzijds een forse ambitie bij het kabinet en anderzijds ruimte voor maatwerk voor henzelf en gemeentes.

Komend najaar bespreken alle provincies het akkoord en komen dan met een definitieve reactie.

Foto: Provincie Utrecht