Logo RegenIn Driebruggen zijn afgelopen zaterdag tijdens Burendag twee klimaatbestendige straten heropend door een wethouder en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het gaat om…

de Gruttolaan en Kievitlaan. De straten zijn behalve gemiddeld met zo’n 50 cm opgehoogd, ook voorzien van een speciaal rioolsysteem voor de afvoer van hemelwater. Het nieuwe rioolsysteem kon vanwege de aanhoudende regen meteen getest worden.

Het regenwater wordt ondergronds afgevoerd via rioolbuizen, waardoor het water in de bodem kan zakken. Als er een teveel aan water is, wordt dit afgevoerd naar de sloot. Bij aanhoudende droogte loopt het water uit de sloot de rioolbuizen in. Daardoor blijft de bodem onder de straat vochtig, zodat het veen niet kan inklinken.