Woerdenaar Wim Tinholt windt zich op over de geluidsmetingen van het klokgelui van de Bonaventurakerk. Naar aanleiding van een klacht over de geluidsoverlast die zou ontstaan door het luiden van de klokken, zijn metingen verricht. Daaruit bleek een overschrijding van de norm met 10 decibel.

In een brief aan de gemeente Woerden vraagt Tinholt zich af waarom dergelijke metingen niet worden verricht als het gaat om geluidsoverlast door het verkeer.

Volgens de briefschrijver worden bij elke wijziging om te bouwen of wegen te wijzigen of aan te leggen slechts berekeningen gemaakt en worden er geen metingen verricht.

Tinholt vindt dat klagers over geluidsoverlast door verkeer met een kluitje in het riet worden gestuurd, terwijl één enkele klacht over een kerkklok tot daadwerkelijke metingen leidt.

Foto: RPL Woerden