Logo Klok Station WoerdenLang niet alle klokken op station Woerden lopen gelijk. Op het forum van de NS hebben treinreizigers hierover verschillende klachten geplaatst. Zo zijn er opmerkingen te lezen als ‘De…

linkerdisplay bij ingang centrum station Woerden loopt een haf uur achter’, ‘de stationsklok in de hal van de wachtruimte centrumzijde, bij de Kiosk en kaartautomaten, loopt zelden gelijk. Al een paar keer een bus gemist daardoor’ en ‘de klok bij de P+R parkeerplaats is helemaal om te lachen. Die staat soms minuten stil en loopt dan ineens spontaan een halfuur verder’. Volgens een moderator van de NS is er een nummer nodig dat op de klok staat om deze te rebooten.

Er moet iemand speciaal naar het station worden gestuurd om dit nummer op klokken af te lezen, maar dat heeft een lage prioriteit, aldus de NS-medewerker.