De knotwilgen in Woerden worden onvoldoende onderhouden en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Dat vindt SP-fractievoorzitter Wilma de Mooij, die hierover vragen heeft gesteld aan het college van B&W.

Ze wil weten waarom in de gemeente niet beter wordt gezorgd voor deze oer-Hollandse bomen die van historische waarde zijn.

Volgens De Mooij worden de knotwilgen te weinig gesnoeid, waardoor de takken te groot en te zwaar worden. Om veiligheidsredenen moeten de bomen dan gekapt worden.

Ze pleit ervoor de bomen niet om de vier jaar, wat nu gebeurt, maar elke twee jaar te knotten. En dan om en om zodat geen kaal landschap ontstaat.

In het eerste kwartaal van volgend jaar zou gestart moeten worden met een inhaalslag, vindt De Mooij.