Logo Raadszaal WoerdenDe gemeenteraad heeft op 30 maart besloten het nog braakliggende perceel aan de Knotwilgenlaan in Kamerik Noord Oost 2 niet te bestemmen voor extra sociale woningbouw voor statushouders.

Dat maakt de weg vrij voor het ontwikkelen van een project voor een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor 55-plussers, zoals dat tijdens een informatieavond in mei vorig jaar is toegelicht.

Bij voldoende deelname wordt nog vóór de zomervakantie een vereniging opgericht. Samen met de gemeentelijke adviseur en projectleider worden de wensen en eisen geïnventariseerd en wordt een architect geselecteerd.