Grote verwarring bij de zondagclubs in District West II van de KNVB. Tijdens een bijeenkomst bij het Delftse SEP kregen de vertegenwoordigers van deze clubs te horen dat de KNVB het besluit om komend seizoen de vierde klas in het zondagvoetbal te schrappen voorlopig opschort.

Sebastiaan Kleijburg van de KNVB: ‘Als er animo is om te voetballen in de 4e klas in West II dan zullen wij dat volgend seizoen aanbieden.’

Ook het schrappen van de derde klas in het seizoen daaropvolgend staat dan ook op losse schroeven. De clubs in het zondagvoetbal, o.a. Stolwijk die al besloten door het eerder genomen besluit over te stappen naar het zaterdagvoetbal kunnen nu opnieuw deze beslissing overwegen.

De KNVB gaat nu weer in gesprek met de clubs die van de zondag naar de zaterdag gaan vanwege het eerder genomen besluit van de KNVB. Het zal duidelijk zijn dat de verwarring groot is en de zondagclubs in West II langzamerhand niet meer weten waar ze aan toe zijn.