Logo KNVB Het afgelopen seizoen liet de KNVB zich behoorlijk gelden. Zo werden de nieuwe speelwijzen voor de jongste jeugd gepresenteerd. Het komende seizoen gelden die al voor de jeugd O9…

het daaropvolgende seizoen worden ook de speelwijzen voor O11 en O13 vernieuwd. Ook het nieuwe digitale wedstrijdformulier komt er aan, met digitale spelerspassen. Dat zal nog wel de nodige handigheid gaan vergen van wedstrijdsecretarissen, scheidsrechters en leiders/sters. Maar uiteindelijk wordt het allemaal makkelijker.

In het landelijke zaalvoetbal werd het afgelopen seizoen – als proef – het digitale wedstrijdformulier al ingevoerd en die zijn zonder uitzondering razend enthousiast. Voordat de indruk ontstaat dat er alleen maar vernieuwing uit de Zeister Bossen komt, ook nog een mededeling die ook niet onvermeld mag blijven.

De KNVB heeft in het seizoen 2015-2016 een positief resultaat geboekt. Daarom heeft de ledenraad besloten om 1.1 miljoen euro terug te storten naar de verenigingen, naar rato van het aantal leden per club. Dus penningmeesters, let op uw inkomsten!