Logo Koeien 2Uit proeven van het Louis Bolk Instituut op de Proefboerderij in Zegveld blijkt dat de koeien lisdodden vreten, zowel vers als ingekuild. Dat vertelde onderzoeker Jeroen Pijlman in Zegveld…

tijdens een praktijkmiddag. De voederwaarde is redelijk. Lisdodde bevat meer calcium dan gras en minder fosfor. ‘Dat is gunstig voor boeren die veel gras voeren zegt Pijlman verder.

Het blijkt dat lisdodden beter verteerbaarheid zijn, beter dan gras, vooral doordat lisdodde zorgt voor structuur in het rantsoen. Hierna wordt de mest verder geanalyseerd en komt er een vervolgproef met melkkoeien.