De komende vier jaar moeten in de gemeente Woerden 1500 nieuwe woningen worden gebouwd. In 2040 moeten er 4000 zijn neergezet. Dat staat in de omgevingsvisie die burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Woerden hebben gepresenteerd. De omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen aan hoe een gemeente met wonen, werken, verkeer en recreatie omgaat. Het hebben van zo’n visie is verplicht als eerdaags de Omgevingswet van kracht wordt.

Tot 2040 denken burgemeester en wethouders dat er in de stad Woerden voldoende plaatsen binnen de stadsgrenzen te vinden zijn om te bouwen.
Voor Harmelen, Kamerik en Zegveld ligt dat anders. Daar zal naar bouwlocaties buiten de dorpskernen moeten worden gezocht, denken burgemeester en wethouders.