Logo KTCDe aankoop van het naastgelegen melkveebedrijf, dat de Proefboerderij KTC Zegveld meer gelegenheid tot uitbreiding geeft, is onder voorbehoud van financiering, rond.

De algemene ledenvergadering van de coƶperatie heeft goedkeuring gegeven. De boerderij krijgt nu waarschijnlijk meer mogelijkheden om onderzoeken en proeven voor de melkveehouderij op veen uit te voeren. De percelen liggen aan weerszijden van het KTC en de stallen bieden ruimte voor 80 melkkoeien en bijbehorend jongvee.

De coƶperatie kan nu op zoek naar nieuwe deelnemers die in het bedrijf kunnen investeren.