Logo anbo3De koopkrachtkloof tussen werkenden en niet werkenden is volgens ouderenbond ANBO uit Woerden toegenomen. Uit cijfers van het CBS over vorig jaar blijkt dat de koopkracht met 2,7%…

toenam maar dat geldt niet voor gepensioneerden. Dat zegt Liane den Haan, directeurbestuurder van de ANBO. Zij roept het nieuwe kabinet op om maatregelen te nemen de kloof te dichten. In het verleden drong de ouderenbond ook al aan op het dichten van de kloof.

Vorig jaar heeft meer dan een derde, van de 65-plussers een koopkrachtdaling ondervonden. Vooral gepensioneerden met een middeninkomen én een zorgvraag zijn de klos zegt Den Haan. Onlangs bevestigde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat beeld.