Logo Museum CatharijneconventIn tijden van grote verschillen tussen geloofsovertuigingen en daarop gebaseerde culturen, wordt in Utrecht onder meer juist ook gewezen op hun overeenkomsten. Dit gebeurt in de…

tentoonstelling “Heilig Schrift”, in Museum Catharijneconvent. 

Hierin worden de heilige boeken van het Jodendom, Christendom en de Islam met elkaar vergeleken. De expositie laat schitterende boekbanden, eeuwenoude handschriften en kostbare attributen zien, die horen bij de drie heilige boeken Tanach, Bijbel en Koran.

De tentoonstelling toont aan de hand van belangrijke topstukken hoe de drie heilige geschriften verschillen, maar juist ook opvallend vaak overeenkomen in schoonheid, gebruik en verering. Het is een expositie die in een tijd van veel vragen over het naast elkaar bestaan van verschillende religies in Nederland de blik zal verruimen.