Logo InternetBedrijven die snel internet in het buitengebied van Woerden gaan aanleggen hoeven minder leges aan de gemeente te betalen. Dat komt doordat burgemeester en wethouders van…

Woerden de mogelijkheid krijgen om lage leges te bereken als dat in verband met het maatschappelijk nut wenselijk is.

Deze maand behandeld de gemeenteraad het raadsvoorstel dat aanpassing van de tarieven mogelijk moet maken. Bedrijven die kabels en leiding in de Woerdense bodem aanleggen moeten daarvoor betalen. Als in de toekomst blijkt dat het om voorzieningen van algemeen maatschappelijk nut gaat, met een totale lengte van 10.000 meter of meer, is het dus mogelijk om het tarief van de leges aan te passen.