Het aantal jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel is in Bodegraven-Reeuwijk in twee jaar tijd verdubbeld. De kosten zijn gestegen van 9 ton naar 2,8 miljoen euro.

“Deze stijging vraagt om verdere analyse waarbij onder andere wordt gekeken of het woonplaatsbeginsel Jeugdhulp door de komst van gezinshuizen een rol speelt in deze stijging” schrijft het college aan de gemeenteraad in een raadsinformatiebrief.

De kosten voor jeugdhulp waren in 2018 totaal 8,8 miljoen euro. De gemeente ontving van de Rijksoverheid 5,1 miljoen euro voor de uitvoering van Jeugdhulp. De gemeente wil een onderzoeksbureau laten onderzoeken of Bodegraven-Reeuwijk door het objectief verdeelmodel onevenredig wordt benadeeld of dat er andere verklarende factoren in beeld zijn voor het huidige tekort.


Foto: RTV Bdegraven