Logo Geld 7Het is over het algemeen goed leven in Woerden vanuit sociaal perspectief. Dit volgt uit de Evaluatie Sociaal Domein. Wethouder Yolan Koster is hier blij mee, maar er zijn ook problemen.

Vooral aan de jeugdzorg wordt meer geld besteed dan eerst gedacht. Het gaat om 2 miljoen euro. De jeugdzorg is sinds 2015 een nieuwe taak voor de gemeenten en dus ook voor de gemeente Woerden.

Het blijkt dat huisartsen jongeren met problemen vrij snel doorverwijzen naar specialistische zorg. Volgens de wethouder kan dit wellicht verminderd worden, bijvoorbeeld als praktijkondersteuners meer gesprekken gaan voeren met de jongere en zijn of haar familie.

De gemeente gaat in gesprek met de huisartsen en de zorgverzekeraars over deze snelle doorverwijzingen.