Logo geld euroIn de meeste verkiezingsprogramma’s van de Woerdense politieke partijen ontbreekt welke kosten voortvloeien uit de uitvoer van de plannen en hoe die moeten worden betaald.

Dat blijkt uit vergelijking van de programma’s door de redactie van RPL-RuitenTroef. Alleen Inwonersbelangen heeft een overzicht van kosten en uitgaven. Ook STERK Woerden noemt een aantal expliciete kosten. Voor het overige is het gissen wat de kosten van de plannen zijn. Het CDA merkt nog wel op haar programma te laten doorrekenen.

Een aantal partijen denkt op uitgaven te kunnen besparen door minder aan personeel of de inhuur daarvan uit te geven. Verder stellen sommige partijen voor om meer vrijwilligers bij publieke taken laten bijspringen, zoals groen onderhoud.