Logo Yolan Koster Ik deel de mening niet dat de gemeenteraad niet tijdig is geïnformeerd over de gang van zaken binnen het sociaal domein. Dat zei wethouder Yolan Koster van de…

gemeente Woerden in een vraaggesprek in RPL Actueel over de stappen die het college van burgemeester en wethouders op het gebied van het sociaal domein hebben gezet.

Koster zei dat als de gemeenteraad van mening is niet voldoende te zijn geïnformeerd dat als een feit te zien en te concluderen haar werk niet goed te hebben gedaan. In het interview ging de wethouder ook in op de samenwerking tussen verschillende organisaties zoals Ferm Werk, Woerden Wijzer en het Bureau leerplicht.

Volgens Koster is er ruimte voor verbetering. Zo was er sprake van uiteenlopende werkwijzen en verschil van mening over een juiste aanpak. Op dat punt zijn er de laatste tijd al wel verbetering geboekt zegt de wethouder.